kolmapäev, 31. august 2016

Suvelõpupidu

25.augustil kohtusin oma uute sõpradega koolimajas traditsioonilisel suvelõpupeol.

Sel ajal, kui lapsed aulas mängisid ja küpsisetorti meisterdasid, olid lapsevanemad klassijuhatajatunnis. Rääkisime 1.septembri aktuse korraldusest, kooli asjaajamise- ja kodukorrast ning õppetöökorraldusest. Tegin lapsevanematele ettepaneku hakata klassi blogi pidama, et hoida vanemaid ja teisi huvilisi kursis meie klassi tegemiste ja saavutustega. Õnneks sain selleks ka vanemate nõusoleku.

Meiega kohtumas ja kooliteega seotud ohtudest rääkimas käis noorsoopolitseinik Malle Hermanson koos abipolitseinik Greete Treialiga, kes on ühtlasi ka meie kooli sotsiaalpedagoog. 

 


Peale klassijuhatajatundi läksime koos vanematega tagasi aulasse, kus meid ootas laste valmistatud uhke küpsisetort. Siinkohal suur tänu majandusjuhataja Liale ja huvijuht Helile, kes lapsi tordi valmistamisel juhendasid. Selleks korraks sai pidu peetud. Aitäh kõigile lastele ja lapsevanematele osalemise eest!

Kohtumiseni 1.septembril!

õpetaja Triin